8

La Voz de Galicia (Barbanza) - Barbanza local - - BARBANZA-MUROS-NOIA -

Du­ran­te a ofren­da flo­ral a Diego Zer­na­das de Cas­tro na igre­xa lou­sa­miá de Fruíme, anun­ciou­se que o Con­ce­llo edi­ta­rá un poe­ma­rio do au­tor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.