Os ca­ti­vos po­de­rán su­bir ma­ñá ás atrac­cións cun cus­te re­du­ci­do

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Programa -

Aín­da que non ha­xa mú­si­ca nin soen as bom­bas de pa­len­que, ma­ñá ta­mén se­rá día de fes­ta pa­ra os ca­ti­vos. É o Día do Neno e os do­nos das atrac­cións re­bai­xan o cus­te de su­bir ne­las pa­ra que os ra­pa­ces te­ñan a opor­tu­ni­da­de de go­zar dun­ha xor­na­da de di­ver­sión.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.