CO­LA­BO­RA­CIÓN

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especial2 - - Entrevista -

A con­ce­llei­ra ri­bei­ren­se qui­xo fa­cer es­pe­cial fin­ca­pé nun ac­to do pro­gra­ma: na pro­ce­sión ma­rí­ti­ma da Vir­xe do Car­me, que este ano con­ta­rá coa co­la­bo­ra­ción de moi­tas aso­cia­cións do mu­ni­ci­pio. Her­mi­nia Pou­so pre­ten­de que es­ta ci­ta «ga­ñe máis for­za» e que se su­men máis em­bar­ca­cións.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.