Ro­que

La Voz de Galicia (Barbanza) - Especiales1 - - Noticias - NATIVIDAD REY

Al­bino de­di­cá­ba­se á fo­to­gra­fía, cap­tu­ra­ba mo­men­tos úni­cos po­las al­deas do con­ce­llo de Rian­xo na me­ta­de do sécu­lo pa­sa­do. Un día foi ata a al­dea de Abuín —na vés­pe­ra de San Xoán— e viu dous ra­pa­ces que bus­ca­ban plan­tas mi­la­grei­ras pa­ra po­ñe­las en au­ga ao re­sío da má­xi­ca noi­te.

A re­co­llei­ta das plan­tas e flo­res aro­má­ti­cas era do máis ha­bi­tual; pe­ro que­dou im­pre­sio­na­do ao ver un cor­vo que traía na man o ra­paz. A ave es­ta­ba do­mes­ti­ca­da e sal­tá­ba­lle den­de o om­brei­ro ata a man do seu amo sen es­ca­par. Can­do un ve­ci­ño co­me­zou a to­car o acor­deón, o cor­vo be­rra­ba ao son da mú­si­ca e sa­cu­día as ás.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.