«Vou­me moi con­ten­ta e car­ga­da de bol­sas, pa­ra o ano vol­ve­rei, se­gu­ro»

La Voz de Galicia (Carballo) - Carballo local - - PORTADA -

Pa­ra Asun­ción Al­dao, de Ar­tei­xo, fue tam­bién la pri­me­ra vez que se acer­có a Baio pa­ra apro­ve­char las opor­tu­ni­da­des co­mer­cia­les, y ayer, pa­sa­das las cin­co y me­dia de la tar­de, se­guía to­da­vía por la lo­ca­li­dad. «Es­pe­ro su­bir no tren e to­mar al­gún pin­cho máis no que que­da de tar­de. A ver­da­de é que me vou moi con­ten­ta e car­ga­da de bol­sas. Se po­do, o ano que vén vol­ve­rei, ca­se se­gu­ro». La ta­pa del bar Tré­bol, «un­ha car­ne de­li­cio­sa con sal­sa de cham­pi­ñóns», le en­can­tó, así co­mo un flan de ca­fé con na­ta que pu­do de­gus­tar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.