SO­CIAIS

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial1 - - FUTURO -

As re­des son par­te da súa reali­da­de e pen­san que irán a máis. Cren que o nor­mal se­gui­rá ser co­ñe­cer xen­te por Internet, co­mo xa fan nes­tes mo­men­tos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.