«CAMBIEI A XAN HAI MÁIS DE 40 ANOS, NON HOU­BO NIN­GÚN PROBLEMA»

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial2 - - JUANES -

Xan X. Fer­nán­dez Carrera (A Pi­ro­ga, Ba­mi­ro; 67 años), pro­fe­sor ju­bi­la­do, res­pon­sa­ble del IEB, que vi­ve en Car­ba­llo des­de ha­ce 38 años, fue de los pri­me­ros de la zo­na en cam­biar por la for­ma ga­lle­ga: «Cambiei a Xan hai máis de 40 anos e non hou­bo nin­gún problema. Fun ao xul­ga­do, cum­prín os trá­mi­tes e pun­to». Sí re­co­no­ce al­gu­na sor­pre­sa en­tre los co­no­ci­dos, pe­ro na­da es­pe­cial, ple­na nor­ma­li­dad. A la ce­le­bra­ción de la ono­más­ti­ca, que es­te año se­rá el do­min­go, no le da de­ma­sia­da im­por­tan­cia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.