«MEUS PAIS XA TI­ÑAN MOI CLA­RO CO­MO NOS IAMOS CHAMAR OS TRES IR­MÁNS»

La Voz de Galicia (Carballo) - Especial2 - - JUANES -

Juan Ma­nuel Seoa­ne Co­lla­zo (38 años) se lla­ma así por­que sus pa­dres lo te­nían muy pen­sa­do, pa­ra él y pa­ra los de­más: «Meus pais ti­ñan moi cla­ro co­mo nos iamos chamar os tres ir­máns: Juan, Pa­tri­cia e Gon­za­lo. Non foi por na­da de tra­di­cións fa­mi­lia­res ou al­go así, só hai un tío que se cha­ma Juan». Co­mo a otros, to­dos los co­no­cen co­mo Juan «o Ma­nuel so­bra, só uso Juan. É un no­me que me gus­ta, po­do ben con el», bro­mea. Pen­só en cam­biar a Xoán, pe­ro por de­ja­dez lo fue pos­po­nien­do.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.