AS PIO­NEI­RAS

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - LETRAS . DOCE MULLERES IMPRESIONANTES -

12 MU­LLE­RES ADIANTADAS Dou­to­ras, ca­mio­nei­ras, cien­tí­fi­cas, xo­ga­do­ras de fút­bol, al­mi­ran­tas. As pro­fe­sio­nais de ho­xe dé­ben­lle moi­to a es­tas ga­le­gas que se ne­ga­ron a se­guir os di­ta­dos do seu tem­po.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.