ATA­QUE ESCAMPE

Oh Aya­to­llah! sú­man­se á fes­ta

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Ini­cia Ata­que Escampe a se­gun­da par­te da xi­ra do seu Pri­mei­ros bi­cos, un es­tu­pen­do dis­co que me­re­ce moi­to máis per­co­rri­do do que ata ago­ra ti­vo. E fanno com­par­tin­do car­tel con Oh Aya­to­llah! que ve­ñen de es­trear un non me­nos es­tu­pen­do tra­ba­llo. Tre­men­do pla­na­zo. Ata­que Escampe re­pi­ten o xo­ves nun con­cer­to or­ga­ni­za­do en apoio ás mar­chas da dig­ni­da­de.

HO­XE. VI­GO. LA IGUANA. 10 EU­ROS XO­VES 15. SAN­TIA­GO. MALATESTA. DE BAL­DE

TEX­TO: CAR­LOS CRESPO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.