CUL­TUR­GAL

No­vos dis­cos e no­vos pro­xec­tos

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

A de­rra­dei­ra xor­na­da do Cul­tur­gal aco­lle a pre­sen­ta­ción de va­rios pro­xec­tos mu­si­cais, co­mo o in­fan­til O Vi­ra­vai (12 h), Vo­ces de Arriei­ro (12.30 h) e Cin­taad­he­si­va (17.30 h). E dos no­vos dis­cos de Pa­blo San­ma­med Trío, 16-04 (13.30 h) e de Vu­dú, Pla­yP­lan (18.30 h), pa­ra re­ma­tar cun con­cer­to de Brais Mo­rán.

DE VEN­RES A DOMINGO. PON­TE­VE­DRA. RE­CIN­TO FEI­RAL E PAZO DA CULUTRA. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.