CI­TA DE CUN­QUEI­RO

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de Galicia (OneOff ALL) - - SABOR -

«Ga­li­cia é país de em­pa­na­das, e con­vén di­cir que en­tre nós té­ñen­se en­saia­do em­pa­na­das de cá­se­que to­do. Al­gun­has go­zan de máis pres­ti­xio que ou­tras. Ou­tras soa­men­te se fan nal­gún si­tio: a de pa­pu­xas en Mon­for­te de Le­mos, que é cou­sa boa». Así se re­fe­ría Cun­quei­ro a la em­pa­na­da, ci­tan­do la sin­gu­la­ri­dad mon­for­ti­na. Hoy, de Cun­quei­ro que­da su obra y su me­mo­ria, de la em­pa­na­da de pa­pu­xas, ape­nas una le­yen­da que se des­va­ne­ce.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.