La Voz de Galicia (Ferrol) - Especial2

XORNADA DE FORMACIÓN EN FERROL

-

O día dezaseis de decembro, sábado, vai ter lugar, no marco da Domus Ecclesiae de Ferrol, a xornada de formación permanente para os axentes de pastoral que organiza o Arcipresta­do de Ferrol correspond­ente ó mes de decembro. Dará comezo ás once da mañá e alongarase ata a unha da tarde. A Xornada estará dividida en dúas sesións cun pequeno tempo de lecer no medio. O profesor do Instituto Teolóxico Compostelá­n e Delegado Episcopal de Ecumenismo da diocese de Mondoñedo-Ferrol, falará sobre “A 500 anos da Reforma protestant­e”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain