RO­MA­RÍA FE­MI­NIS­TA

Cul­tu­ra a prol da igual­da­de

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

E igual­da­de a prol da cul­tu­ra, que ta­mén é ben pre­ci­so. A pri­mei­ra edi­ción des­ta ro­ma­ría plan­té­xa­se co­mo «un es­pa­zo fe­mi­nis­ta de de­ba­te, re­fle­xión e vi­si­bi­li­za­ción de ac­ti­vi­da­des fei­tas por mu­lle­res». O apar­ta­do mu­si­cal co­rre­rá por con­ta de Ses, De Va­cas, The Te­tas Van e Xes­treu.

BAR­BA­DÁS. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.