PA­BLO SAN­MA­MED TRÍO

Ben­vi­dos á “Ga­li­za Ima­xi­na­ria”

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Am­pliou o afo­ro e tro­cou o nome. Mais foi iso o úni­co que mu­dou. A Pou­sa­da man­tén o seu es­pí­ri­to e a súa vo­ca­ción de ser re­fe­ren­te ga­le­go na mú­si­ca en di­rec­to. Po­lo seu re­no­va­do es­ce­na­rio pa­sa­rá o do­min­go o trío do con­tra­bai­xis­ta Pa­blo San­ma­med, con Ia­go Mou­rin­ho no piano e Bruno Cou­cei­ro na ba­te­ría. BOIRO. A POU­SA­DA DA GA­LI­ZA IMA­XI­NA­RIA.

5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.