Al­bá ce­le­bra a Po­la­fía Me­mo­rias da Ulloa

La Voz de Galicia (Lugo) - Lugo local - - AGENDA -

Ho­xe • 18.00 • Par­la­doi­ro Ar­quei­xal, San­tia­go de Al­bá (Pa­las) • En­tra­da li­bre • Po­la­fía Me­mo­rias (con his­to­rias) da Ulloa, con Fer­nan­do Gar­cía Pe­nas, Afon­so Gar­cía Pe­nas, Xus­to Gar­cía Cas­tro, María Jo­sé Gómez Al­vi­te, Car­los Váz­quez Gar­cía, To­ño Nú­ñez e Lois Pé­rez, e mú­si­ca coa re­crea­ción do An­troi­do e ho­me­na­xe a Ra­mi­ro Vi­lla­mor, «O gai­tei­ro de San­to Xus­to», con J. Ma­nuel Mi­gué­lez, Eu­se­bio Varela, Ro­ber­to Bal­boa, Car­los e Jai­me Vi­lla­mor.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.