Un lu­gar con abun­dan­cia de es­cri­to­res

La Voz de Galicia (Monforte) - Especial1 - - Portada -

Den­de que a Real Aca­de­mia Ga­le­ga acor­dou de­di­car un­ha xor­na­da á fi­gu­ra dun es­cri­tor, moi­tos con ori­xe ou re­la­ción con Lu­go te­ñen pro­ta­go­ni­za­do ese día. A lis­ta vai de Án­xel Fo­le a Ma­nuel Ma­ría pa­san­do por

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.