ZËN­ZAR

Inase­qui­bles ao des­alen­to

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

De­be­rían ser, e de fei­to o son, un exem­plo pa­ra as no­vas ban­das do país. Máis de 30 anos ao pé do ca­nón. Vi­ron pa­sar de to­do. Tem­pos me­llo­res e peo­res. Pe­ro sou­be­ron so­bre­po­ñer­se a to­dos. Sen per­der esen­cia nin dig­ni­da­de. Es­te ve­rán non pa­ra­rón de to­car. E aí se­guen. Es­ta fin­de fan do­bre­te.

VIER­NES. ME­LI­DE. GA­TOS. 4 EU­ROS SÁ­BA­DO. PON­TEA­REAS. FES­TI­VAL DAS BRÉTEMAS (FEI­RA VE­LLA). DE BAL­DE

TEX­TO: CAR­LOS CRES­PO

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.