BRAIS MO­RÁN

Mes­ti­za­xe ao no­so xei­to

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Co pre­mio Mar­tín Có­dax ao me­llor pro­xec­to do ano de Mú­si­cas do Mun­do aín­da en vi­gor pre­sén­ta­se o mú­si­co ou­ren­sán na sa­la co­ru­ñe­sa. En No Ma­to do de­ses­pe­ro mes­tu­ra a tra­di­ción ga­le­ga co funk e coa mes­ti­za­xe de raí­ces afri­ca­nas, por­tu­gue­sas e bra­si­lei­ras.

10 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.