Ma­te­má­ti­cas de an­dar por ca­sa

La Voz de Galicia (A Coruña) - La Voz de la Escuela - - EL PANEL DE LA 2 -

O co­le­xio Mon­tes­pi­ño or­ga­ni­zou a pri­mei­ra Maths Cham­pions, na que par­ti­ci­pa­ron 150 ne­nos de 5 anos. Chu­rros de pis­ci­na, cin­tas mé­tri­cas, ba­ra­llas de cartas, ad­he­si­vos, paí­ños, fi­gu­ras xeo­mé­tri­cas, es­tes ele­men­tos de an­dar por ca­sa ser­vi­ron como ma­te­rial pa­ra rea­li­zar as dis­tin­tas pro­bas da pri­mei­ra Maths Cham­pions (La Voz, 2/4/2016).

Dis­tan­cia (...) Pro­xi­mi­da­de (...) (Se­gue…)

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.