De­fi­cien­te si­na­li­za­ción do pe­che do mi­ra­doi­ro do par­que Mar­cos Ce­la

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA -

É seguro cir­cu­lar po­la pa­sa­re­la de ma­dei­ra do par­que Mar­cos Ce­la? Esa pre­gun­ta fai­na a con­ce­llei­ra do PP, Ana Ló­pez Pom­bo. A edil di­xo que es­te pa­so pe­chou­se hai dous me­ses lo­go dun co­rre­men­to de te­rras da la­dei­ra on­de es­tá an­co­ra­da á es­tru­tu­ra. Ago­ra acu­sa ao go­berno lo­cal de irres­pon­sa­ble por si­na­li­zar de for­ma de­fi­cien­te o pe­che do mi­ra­doi­ro do par­que e re­cla­ma a adop­ción de me­di­das pa­ra arran­xar a si­tua­ción.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.