Ad­xu­di­ca­do en 195.000 eu­ros a en­tre­ga de pen­sos pa­ra o gan­do

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - PROVINCIA -

A Depu­tación Pro­vin­cial ad­xu­di­cou en 195.030 eu­ros (pre­zo que in­clúe o IVE) a en­tre­ga de pen­so pa­ra a Gran­xa Gaio­so Cas­tro. A em­pre­sa ad­xu­di­ca­ta­ria foi Evia­lis Ga­li­cia. O pen­so com­pac­to con­cen­tra­do, que fi­gu­ra­ba co­mo ob­xec­to de en­tre­ga, vai des­ti­na­do á ali­men­ta­ción do gan­do va­cún que ten a gran­xa que de Cas­tro, de­pen­den­te da Depu­tación.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.