To­do so­bre a lin­gua das cam­pás

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Ho­xe • A Fon­sa­gra­da • A Fon­sa­gra­da ce­le­bra a xor­na­da Cam­pás e Cam­pa­nei­ros, or­ga­ni­za­da por Os Chi­chi­sos, co apoio do Mu­seo Co­mar­cal da Fon­sa­gra­da: · 16.30h. Pre­sen­tan no Mu­seo o li­bro A lin­gua­xe das Cam­pás. Et­no­gra­fía dos si­nos, de Ra­fael Quin­tía e Rosalía Ro­drí­guez

· 17.30h. De­mos­tra­ción dos to­ques das cam­pás. Igre­xa de San Mar­ti­ño de Suar­na. Co cam­pa­nei­ro Ro­que San­ta­ma­ri­na Fer­nán­dez.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.