Fes­ta pa­ra to­dos no San Mar­ti­ño Ca­ní­bal

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Ho­xe • Cam­po da fes­ta de Lou­sei­ro • Sa­rria • Vol­ve o tra­di­cio­nal fes­ti­val San Mar­ti­ño Ca­ní­bal, or­ga­ni­za­do po­la Aso­cia­ción Cul­tu­ral Os Go­rriós e o Con­ce­llo. Ha­be­rá mi­sa (13.00); se­sión ver­mú (13.30) cos Gai­tei­ros de Goián e os Go­rriós Gai­tei­ros; xan­tar (20 eu­ros); es­pec­tácu­lo de cir­co e clown con Ru­di Du­di, «Ras­ta­fa­ru­di» (á tar­de); e con­cer­tos (18.00h): Lou­band, Zu­me de Mio­lo, Noel Gon­zá­lez, Ola­lla Lo­sa­da e Nerea Igle­sia.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.