Con­ta­con­tos con ma­xia a car­go de Hi­pó­cri­ta Tea­tro

La Voz de Galicia (Monforte) - Monforte local - - AGENDA -

Ho­xe • 12.30 • Lo­cal Hi­pó­cri­ta • Lu­go • 5 eu­ros •

Hi­pó­cri­ta Tea­tro pre­sen­ta un­ha no­va se­sión ma­ti­nal pa­ra pú­bli­co fa­mi­liar, A his­to­ria de Blan­ca­flor, un con­ta­con­tos con ma­xia. Pro­ta­go­ni­za­da por Fran Rei, di­ri­xi­da por Ave­lino Gon­zá­lez, a obra aché­ga­nos á len­da de Bra­ca­flor, fi­lla do De­mo, a par­tir da ver­sión que Xo­sé Ra­món Ma­ri­ño Fe­rro re­co­lleu en Con­tos Ma­ra­bi­llo­sos.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.