A gran fes­ta do in­die

La Voz de Galicia (Santiago) - Especial1 - - Naturalmente -

A Illa aco­lle­rá os días 20, 21 e 22 de xu­llo un­ha no­va edi­ción do Atlan­tic Fest. A xor­na­da cen­tral, a do sá­ba­do, con­ta­rá coas ac­tua­cións de Kai­ser Chiefs, The Vac­ci­nes, Iván Fe­rrei­ro, La Ca­sa Azul ou Rodrigo Ama­ran­te, en­tre ou­tros. Ha­be­rá ta­mén con­cer­tos en di­ver­sos es­pa­zos e lo­cais hos­ta­lei­ros do mu­ni­ci­pio.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.