MONOULIOUS DOP

Re­di­mi­dos po­la to­le­ría

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Se al­guén aín­da nun­ca aso­mou a ca­cho­la por un es­ce­na­rio on­de es­ti­ve­sen es­tes dous in­di­vi­duos, non de­be­ría dei­xar de pa­sar es­ta do­bre opor­tu­ni­da­de de vi­vir a ex­pe­rien­cia. É de­sas que non se es­que­cen da noi­te pa­ra o día.

VEN­RES. CAR­NO­TA. BAR MICHE. DE BAL­DE SÁ­BA­DO. MI­ÑO. BARBAZUL. DE BAL­DE

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.