III EN­CON­TRO PUN­KIS DE AL­DEA

«No fu­tu­re», ver­sión ru­ral

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Que gran reivin­di­ca­ción! Fan­tás­ti­ca ini­cia­ti­va que ma­ñá reúne aos gru­pos Arre­me­cág­ho­na Mo­no­ban­da, Con­te­ne­dor de Mier­da, Me­nes­tra de De­fen­sa, Le­nin­cat, Ino­piah, Sudor do trac­to­ris­ta, Bas­tar­dos de Ri­ve­ra, Sar­te­na­zo Ce­re­bral, Sin Emu, In­dar­ga­le­ga, Os Ros­mons, Ba­ka­rra e Ra­bu­da. SA­RRIA. BURIL. 6 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.