Ho­xe e ma­ñá. Ou­ren­se

CAMPIONATO GA­LE­GO ALE­VÍN

La Voz de Galicia (Viveiro) - Especial3 - - News -

A pis­ci­na Ro­sa­rio Due­ñas de Ou­ren­se aco­lle es­ta fin de se­ma­na o Campionato Ga­le­go Ale­vín, no que par­ti­ci­pa­rán 223 na­da­do­ras e na­da­do­res de 26 clubs de to­da Ga­li­cia.

Na com­pe­ti­ción es­ta­rán Club Flu­vial de Lu­go -12 com­pe­ti­do­res-, CN Por­ta­mi­ñá -12 com­pe­ti­do­res- , CN Monforte de Lemos - 5 de­por­tis­ta­se CN Xo­ve -1 na­da­dor-.

As pro­bas rea­li­za­ran­se en ho­ra­rio de ma­ñá, a par­tir das 10:00 h., e de tar­de, des­de as 17:00 h.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.