O SO­NO­RO MAXÍN + ES­PO­SA

Un­ha pe­cu­liar com­bi­na­ción

La Voz de Galicia (A Coruña) - Fugas - - AGENDA . FIN DE SEMANA -

Sin­gu­lar, can­do me­nos, a pro­pos­ta da sa­la co­ru­ñe­sa. Sen lu­gar pa­ra o bos­te­zo. Abri­rá a noi­te o pop re­fres­can­te e ace­do dos com­pos­te­láns y pe­cha­ra­se coa fes­ti­va ver­be­na dos de Ou­ren­se que an­dan ce­le­bran­do o seu dé­ci­mo aniver­sa­rio.

A CO­RU­ÑA. MARDI GRAS. 5 EU­ROS

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.