Un fes­ti­val con char­la, con­tos, tea­tro e pre­mios

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Ho­xe • A par­tir das 17.30 ho­ras•Ca­sa da Cul­tu­ra •

O Cas­te­lo vi­ve ho­xe o Día das Le­tras Ga­le­gas den­de Al­foz, con char­la de Lio­nel Re­xes, con­ta­con­tos ho­me­na­xe a Ma­ría Vic­to­ria Mo­reno, tea­tro con Tor­ques e a obra O te­ra­peu­ta e en­tre­ga de pre­mios Tru­las­qui.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.