Xun­tos no co­le­xio Sa­gra­do Co­ra­zón de Ri­ba­deo len­do en ga­le­go.

La Voz de Galicia (Viveiro) - Viveiro local - - A MARIÑA -

Os 536 es­co­la­res e 40 pro­fe­so­res do cen­tro edu­ca­ti­vo ri­ba­den­se apa­re­cen na ima­xe len­do en ga­le­go no pa­tio es­co­lar. Le­ron o ma­ni­fes­to, can­ta­ron o Himno...

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.