BAN­CO DE PO­TEN­CIA

MOTOCICLISMO - - MOTO FLASH -

Po­ten­cia máx. al em­bra­gue 132 CV/ 10.490 rpm Par máx. al em­bra­gue 9,4 kgm/ 8.520 rpm Ve­lo­ci­dad pis­tón ( reg. máx.) 19,9 m/ seg ( 10.550 rpm) Re­la­ción pe­so/ po­ten­cia 1,6 kg/ CV Po­ten­cia es­pe­cí­fi­ca 133 CV/ li­tro Tem­pe­ra­tu­ra 34 º C Pre­sión 944 mBAR

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.