659 cc / 48 CV / 206 kg

MOTOCICLISMO - - MOTO FLASH -

Tras más de diez años, Ya­maha re­to­mó el pul­so al seg­men­to con una nue­va XT660Z Tènèrè. Em­pu­ja­da por un mo­no­ci­lín­dri­co Mi­na­re­lli de cua­tro vál­vu­las, se man­tu­vo has­ta la lle­ga­da de la Eu­ro4.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.