( 1983)

595 cc / 43 CV / 174 kg

MOTOCICLISMO - - MOTO FLASH -

La pri­me­ra XT600Z Tènèrè se pre­sen­tó en el Sa­lón de Pa­rís de 1982 y re­vo­lu­ciono el pa­no­ra­ma trail de en­ton­ces de­bi­do a su enor­me de­pó­si­to de 30 li­tros y al freno de­lan­te­ro de dis­co.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.