BUN­DES­LI­GA

Mundo Deportivo (At. Madrid) - - PORTADA -

Jor­na­da 14

Vier­nes

W. Bre­men - F. Düs­sel­dorf 3 - 1

K. Möh­wald (20’), M. Har­nik (71’), J. Sar­gent (78’)/D. Lu­ke­ba­kio (43’ p)

Ayer

B. Le­ver­ku­sen - Augs­bur­go

L. Ala­rio (75’)

Ba­yern - Nu­rem­berg 3-0

R. Le­wan­dows­ki (9’, 27’), F. Ri­béry (56’) Fri­bur­go - RB Leip­zig 3-0

N. Pe­ter­sen (12’), L. Waldsch­midt (45+1’ p), M. Frantz (52’)

Schal­ke - B. Dort­mund 1-2

D. Ca­li­giu­ri (61’ p)/T. De­la­ney (7’), J. San­cho (74’)

Wolfs­bur­go - Hof­fen­heim

E. Bi­cak­cic (28’ pp­ta), D. Gin­czek (31’)/ I. Bel­fo­dil (4’), A. Kra­ma­ric (71’)

Hert­ha Ber­lín - E. Frank­furt

M. Gru­jic (40’)

Hoy

Mainz - Han­no­ver

Mo­vis­tar Li­ga Cam­peons

B. M'glad­bach - Stutt­gart

Mo­vis­tar Li­ga Cam­peo­nes 1-0 2-2 1 - 0 15:30h 18:00h

El Bo­rus­sia M’Glad­bach in­ten­ta­rá re­cu­pe­rar el se­gun­do lu­gar que el Ba­yern le arre­ba­tó ayer y se­guir a 7 pun­tos del lí­der Dort­mund. El equi­po de Die­ter Hec­king es­tá in­tra­ta­ble en su es­ta­dio, don­de ha ga­na­do sus 6 par­ti­dos con 18 tan­tos a fa­vor y 3 en con­tra. Thor­gan Ha­zard y Alas­sa­ne Pléa, su tán­dem go­lea­dor, ame­na­zan a un Stutt­gart que so­lo lle­va un triun­fo y un em­pa­te fue­ra de ca­sa.

Cla­si­fi­ca­ción

Thor­gan Ha­zard

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.