LA QUI­NIE­LA/ Escrutinio

Mundo Deportivo (Bizkaia-Araba) - - FÚTBOL -

0de15a 2de14a 62de13a 713 de 12 a 5.797 de 11 a 33.085 de 10 a Re­cau­da­ción:

1 Le­ga­nés-Hues­ca 2 Va­len­cia-Va­lla­do­lid 3 Gi­ro­na-Ala­vés 4 Vi­lla­rreal-Ge­ta­fe 5 At. Ma­drid-Le­van­te 6 Ath­le­tic-Se­vi­lla 7 Betis-Real Ma­drid 8 Al­ba­ce­te-Spor­ting 9 Las Pal­mas-Osa­su­na 10 Ovie­do-Te­ne­ri­fe 11 Ma­llor­ca-De­por­ti­vo 12 Al­cor­cón-Al­me­ría 13 Lu­go-Ex­tre­ma­du­ra 14 Za­ra­go­za-Má­la­ga 15 Bar­ce­lo­na-Eibar2 X 111X X2 M-0 4.193.865,75 1 Real Ma­drid-Se­vi­lla 2 Hues­ca-At. Ma­drid 3 Cel­ta-Va­len­cia 4 Betis-Gi­ro­na 5 Vi­lla­rreal-Ath­le­tic 6 Le­van­te-Va­lla­do­lid 7 Ra­yo-Real So­cie­dad 8 Al­me­ría-Cá­diz 9 Nu­man­cia-Cór­do­ba 10 Má­la­ga-Lu­go 11 Osa­su­na-Ma­llor­ca 12 Spor­ting-Al­cor­cón 13 De­por­ti­vo-Al­ba­ce­te 14 Ex­tre­ma­du­ra-Ovie­do 15 Bar­ce­lo­na-Le­ga­nés

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.