Be­ques for­ma­ti­ves en Mon­troi per a post­gra­duats

Nou Torrentí - - Montserrat - Montroi - Real - Turís - RE­DAC­CIÓN

La no­va Dipu­tació de Va­lèn­cia ha con­vo­cat la con­ces­sió de 10 be­ques for­ma­ti­ves per a post­gra­duats i tèc­nics en graus for­ma­tius de ci­cle su­pe­rior, d’en­tre sis me­sos i un any de du­ra­da, re­mu­ne­ra­des amb 1.000 eu­ros bruts men­suals.

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.