Eat! Ve­ga Her­nan­do. Lun­werg edi­to­res.

Nou Torrentí - - OCI -

Més de 75 re­cep­tes sen­zi­lles, mol­tes d’elles ve­ge­ta­ria­nes o ve­ga­nes, amb una pre­sen­ta­ció ex­qui­si­da. Prin­ci­pals, pos­tres, en­trants o còc­tels on pri­ma la cui­na de pro­duc­te i de tem­po­ra­da. Ela­bo­ra­cions sen­zi­lles amb pocs in­gre­dients i pro­duc­tes fres­cos, en les quals la pre­sen­ta­ció exer­ceix un pa­per fo­na­men­tal. Fo­to­gra­fies d’An­ne Roig.

Re­co­ma­na­ció de Gi­nés Ve­ra

Newspapers in Catalan

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.