Nou Torrentí : 2020-06-05

OCI : 31 : 31

OCI

Oci Juny 2020 www.nouhorta.com 31 Cine i literatura Sudoku Com jugar: cal replenar totes les caselles amb números del 1 al 9 sense que es repetisca el mateix en la mateixa fila, en la mateixa columna i en la mateixa cel·la de 3x3 caselles. PRINTED AND DISTRIBUTE­D BY PRESSREADE­R PressReade­r.com +1 604 278 4604 ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY . ORIGINAL COPY COPYRIGHT AND PROTECTED BY APPLICABLE LAW

© PressReader. All rights reserved.