LOS 5 MAS VEN­DI­DOS

QMD - - OCIO -

Lar­go pe­ta­lo de mar.

Isa­bel Allen­de. Pla­za & Ja­nes.

Si es­to es una mu­jer.

Lo­ren­zo Sil­va. Des­tino.

La sos­pe­cha de So­fía.

Pa­lo­ma Sán­chez-Gar­ni­ca. Pla­ne­ta.

Vo­ces de Cher­nó­bil.

Svetla­na Alek­sié­vich. De­bol­si­llo.

Co­me co­mi­da real.

Car­los Ríos. Pai­dós ibé­ri­ca.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.