DAN­NA PAO­LA VUEL­VE CON ‘ÉLI­TE’

QMD - - TAMARA FALCÓ -

La ac­triz me­xi­ca­na, que ac­tual­men­te rue­da la se­gun­da tem­po­ra­da de la fa­mo­sa se­rie que Net­flix emi­ti­rá en sep­tiem­bre, po­só así de di­ver­ti­da con el car­tel de la pe­lí­cu­la.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.