“PAN­TO­JA ES UN ANI­MAL TE­LE­VI­SI­VO“

QMD - - ¡QUÉ ME DICES! -

Aun­que su fa­vo­ri­to pa­ra ga­nar ‘Su­per­vi­vien­tes’, pro­gra­ma del que se con­fie­sa fan, era Al­bert, José Co­ro­na­do ha­bló de Isa­bel Pan­to­ja en la pre­sen­ta­ción de la úl­ti­ma pe­li de Ta­ran­tino: “Es un ani­mal te­le­vi­si­vo, aca­pa­ra­do­ra de to­das las au­dien­cias”.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.