2.790

QMD - - CINE -

MI­LLO­NES

‘Ven­ga­do­res: End­ga­me’. Des­de enero de 2010, ‘Ava­tar’ ocu­pa­ba el trono de pe­lí­cu­la más ta­qui­lle­ra de la his­to­ria. Ca­si una dé­ca­da des­pués, ha cedido la co­ro­na a la cin­ta de Mar­vel. El filme de los her­ma­nos Rus­so ha al­can­za­do ca­si los 3.000 mi­llo­nes de dó­la­res.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.