OLI­VIA COL­MAN, DE LA REI­NA ISA­BEL II

QMD - - TV NEWS -

Clai­re Foy, que reali­zó el pa­pel de Isa­bel II du­ran­te la dos pri­me­ras par­tes, ce­de la co­ro­na de la rei­na a la ac­triz Oli­via Col­man. Es­ta nue­va tan­da de ca­pí­tu­los se po­drán ver en Net­flix a par­tir del 17 de no­viem­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.