Ins­ta­gram/alas­kao­fi­cial

QMD - - PUBLINOTIC­IAS -

En el nue­vo vi­deo­clip de Fan­go­ria, ‘Un boo­me­rang’, Alaska re­co­no­ce que se parece más a Ma­ru­ji­ta Díaz que a Ale­xis Ca­rring­ton, el per­so­na­je que tra­ta de emu­lar.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.