MO­TI­VA­CIÓN A TO­PE

Runner's World (Spain) - - A Vueltas - A NGIE Z A MUDIO - VÍA FA­CE­BOOK

La fra­se “Haz del run­ning un es­ti­lo de vi­da sa­lu­da­ble, mo­de­ra­do, agra­da­ble y no te­mas que for­me par­te de tu día a día” es per­fec­ta, pues aun­que el en­tre­na­mien­to pue­da ser ago­ta­dor, no hay na­da me­jor que des­per­tar­te y te­ner una mo­ti­va­ción pa­ra se­guir ha­cien­do ki­ló­me­tros.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.