Klee­nex® Bal­sam, cal­ma la irri­ta­ción gra­cias a su bál­sa­mo a la ca­lén­du­la

Ser Padres - - INDICE -

La ca­lén­du­la, plan­ta con nu­me­ro­sas pro­pie­da­des cu­ra­ti­vas, apor­ta un ex­tra­or­di­na­rio efec­to cal­man­te. Los pa­ñue­los Klee­nex Bal­sam, der­ma­to­ló­gi­ca­men­te tes­ta­dos, no lle­van per­fu­me ni com­po­nen­tes irri­tan­tes, re­sul­tan­do per­fec­tos pa­ra la piel del be­bé.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.