Sport

El golf català creix per cinquè any consecutiu

-

La El golf segueix el seu creixement en nombre de llicències per cinquè any consecutiu després de tancar el 2023 amb un total de 298.959 federats a Espanya, fet que suposa un increment absolut de 5.399 llicències i en termes percentual­s un creixement de l’1,8%. Un creixement moderat però constant en els darrers anys que s’ha convertit en tendència amb més jugadors que obtenen la seva llicència, molts també dels que es van donar de baixa en el seu moment en el període entre el 2010 i el 2018 coincidint amb la crisi econòmica. Des del 2019, la tendència ha anat cap amunt, amb un creixement global del 9,8% on les autonomies també han anat guanyant llicències. Catalunya, en termes absoluts, és la tercera comunitat amb més llicències, 29.232, només superada per les 92.693 de Madrid, i les 50.830 d’Andalusia.

Catalunya ha guanyat al llarg del 2023 un total de 329 nous federats, que suposa un 1,1% més que l’any anterior, amb un creixement estable els darrers anys.

Cal destacar que el nombre de llicències femenines se situa actualment en 82.077, amb un increment de 577 llicències respecte al darrer exercici. En termes relatius, aquest registre suposa un 27,6% del total de llicències de golf a Espanya.

De totes elles, 47.428 correspone­n a dones més grans de 50 anys, 22.521 a dones compreses entre 21 i 50 anys i 12.031 a menors de 21 anys, amb menció especial per a les 8.205 menors de 16 anys. Entre els més joves, cal ressaltar que el planter del golf espanyol s’assenta sobre 23.689 nens i nenes menors de 16 anys –gairebé 36.000, en concret 35.951, si s’estén el rang d’edat fins als 21 anys–, cosa que en termes percentual­s suposa el 7,9% o el 12,0% del total de federats, respectiva­ment.

Aquest procés de pausat creixement coincideix amb la progressiv­a i gradual implantaci­ó del Programa Golf als Col•legis així com diverses accions de promoció entre els més joves que desenvolup­en conjuntame­nt RFEG, les Federacion­s Autonòmiqu­es i Clubs des de fa ja diversos anys.

 ?? ??

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain