Las zo­nas de pul­sa­cio­nes se au­to­ajus­tan ellas mis­mas, no las pue­des cam­biar tú

Sportlife - - LABORATORI­O -

(bien pa­ra prin­ci­pian­tes, no tan bien pa­ra ex­per­tos). (me­di­dor de ca­den­cia de bi­ci).

Newspapers in Spanish

Newspapers from Spain

© PressReader. All rights reserved.